Obchodní podmínky

Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a je povinen se s nimi seznámit.

Prodávající dodá zboží na základě elektronické objednávky a specifikace kupujícího (objednávky doručené prostřednictvím elektronické pošty) na objednávkovém formuláři, který kupující vyplňuje při objednávce zboží. Prodávající se zavazuje, že kupujícímu dodá bezvadné zboží v souladu s platným právním řádem.

V souladu s § 53 odst. 7 Obč.Z. má kupující, který je spotřebitelem právo odstoupit od kupní smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. V takovém případě spotřebitel kontaktuje prodávajícího a písemně uvede, že odstupuje od smlouvy s uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla účtu pro vrácení peněz. V případě, že se kupující rozhodne pro odstoupení od smlouvy, platí ustanovení týkající se Odstoupení od kupní smlouvy, viz níže.

V případě, že zboží při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou, má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.

Každá objednávka je závazná (Občanský zákoník § 544–545, zákon č. 40/1964 Sb.) dle našich obchodních podmínek. Odesláním objednávky souhlasíte s našimi obchodními podmínkami.

Platební metody

Doprava Česká republika ZDARMA!
Doprava Slovenská republika 135Kč = cca 5€

Zboží Vám doručí firma GEIS přímo domů!
Při doručení Vaší objednávky zaplatíte hotově
doručovateli - Kurýr GEIS Dobirka

Odeslání Vaší objednávky

Pozorně vyplňte Vaše kontaktní údaje, zkontrolujte si, zda-li odpovídá typ, množství a cena Vámi vybraného zboží a zda jste zadali email a telefonní číslo pro kontakt s Vámi.

V případě, že jsou všechny údaje vyplněny správně, bude objednávka odeslána.

Potvrzení Vaší objednávky

Na Vámi zadanou emailovou adresu Vám bude doručeno automatické potvrzení přijetí objednávky do systému s její celkovou rekapitulací, popřípadě s informacemi o platbě objednávky. Toto potvrzení se posílá pouze v pracovní době operátorek. Pokud byste nalezli jakoukoliv nesrovnalost, obratem nás prosím informujte, abychom mohli před odesláním Vaši objednávku opravit.

Jsme tu pro Vás!

V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat! Naše ochotné operátorky jsou připraveny pomoci Vám s výběrem zboží a realizací nákupu.

Dodací lhůta

Dodací lhůta se zpravidla řídí údajem uvedeným u objednávky. Ve vyjímečných případech se ovšem může stát, že vybrané zboží není skladem. Tato situace může vzniknout v důsledku většího množství skladových prostor a zpožděné aktualizace databáze. V případě takovéto situace Vás budeme kontaktovat ohledně doby dodání Vašeho zboží.

Ochrana osobních dat

Evidované údaje zákazníků jsou výhradně použity pro konkrétní obchodní případ - nákup zboží v tomto obchodě, a zasíláním informačních zpráv s novinkami, akcemi a speciálními nabídkami. Evidované údaje nejsou žádným způsobem poskytovány třetí straně.

Používáním tohoto internetového obchodu souhlasíte se shromažďováním a používáním informací o vás a vašich nákupech za výše stanovených podmínek.
Zákony a předpisy: - zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů

REKLAMAČNÍ ŘÁD

V našem internetovém obchodě poskytujeme stejné podmínky pro uplatňování reklamací v souladu s platným zněním Občanského zákoníku č. 40/1964 Sb. a Zákona č. 634/1992 Sb., O ochraně spotřebitele.

Záruční doba

Pro kupujícího spotřebitele (nikoliv podnikatele, tedy nákup na IČO) poskytujeme záruku v době 2 roky, pokud není uvedena doba delší. Pro podnikatele není záruční doba určována Občanským zákoníkem, ale stanovuje ji konkrétní dovozce do ČR nebo výrobce. Pro podnikatele, tedy nákup na IČO poskytujeme záruku v době 1 rok. Podmínky pro uzavřenou kupní smlouvu s podnikatelem se pak řídí Obchodním zákoníkem. Jako záruční list slouží Daňový doklad - paragon. Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí zboží kupujícím. Na baterie se vztahuje záruční doba v trvání 24 měsíců, stejně jako na jakékoli jiné spotřební zboží. Záruční dobu ovšem nelze zaměňovat za životnost výrobku. Životnost baterie je 6 měsíců.Životnost gelových akumulátoru je 6 měsíců. Životnost akumulátoru je 6 měsíců.

VELICE DŮLEŽITÉ VĚNUJTE POZORNOST

1) Daňový doklad - paragon bude v průhledným sáčku nalepeny vedle štítků s Vaší adresou na krabicí.

2) V případě poškození zásilky, požádejte kurýra o sepsání škodového zápisu.
Škodový zápis je oprávněný dokument k uznání reklamace v případě poškození zásilky během přepravy.

3) Bez škodového zápisu neexistuje možnost reklamovat poškození zboží během přepravy,
odběrem zboží potvrzujete ze dorazilo k Vám nepoškozené přepravou a kompletní.

4) Zásilka je obvykle doručena následující pracovní den.

Reklamace

Za všech okolností se snažíme vyjít spotřebiteli vstříc. V případě, že spotřebitel objeví na zakoupeném zboží v průběhu záruční lhůty vadu, má právo na reklamaci.

Pokud se rozhodnete zboží reklamovat, nejlepší cestou je nejdříve nás kontaktovat na telefonním čísle 724 503 209. Využít můžete také náš email

Zásilka zboží k reklamaci musí vždy obsahovat (pokud se s prodávajícím nedohodnete jinak):

- reklamované zboží
- kompletní příslušenství dodávané spolu se zbožím
- originál Paragon - daňový doklad
- průvodní dopis, kde uvedete důvod zaslání zboží a přesný popis všech vad

Velmi doporučujeme zboží zasílat v originálním obalu nebo vyhovujícím přepravním obalu, protože dodavatel neručí za případné mechanické poškození před přijetím zboží. Jestliže zašlete zpět zboží v jiném než originálním obalu a následné poslání zboží k Vám bude vyžadovat další zabalení a zabezpečení zboží, má dodavatel nárok na náhradu skutečně vynaložených nákladů. Tato situace bude vždy individuálně vyhodnocena.

K reklamaci posílejte zboží vyčištěné, zbavené všech nečistot a hygienicky nezávadné.

Zboží zaslané na dobírku, anebo na sídlo naší firmy nebude v žádném případě přijato!

V případě oprávněné reklamace má zákazník právo na náhradu poštovného v nejnižší nutné výši k bezpečnému doručení. Toto je nutno doložit platným dokladem (nejčastěji podací lístek). Platným dokladem znamená, že tento doklad musí být vystaven na kupujícího a se stejným číslem zásilky, jako je uvedeno na štítku zásilky.

V případě neoprávněné reklamace nemá spotřebitel nárok na náhradu svých nákladů spojených s vyřízením reklamace. Prodávající totiž ve prospěch kupujícího vykoná práci, ke které není povinen.

Rozpor s kupní smlouvou

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou ("rozpor s kupní smlouvou"), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.
Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

Záruka se nevztahuje na tyto případy:

- běžné opotřebení zboží (nebo jeho dílů) způsobené používáním

- vady vzniklé použitím nesprávného nebo vadného programového vybavení, nesprávného spotřebního materiálu, ani na případné škody v důsledku toho vzniklé

- na závady vzniklé špatnou obsluhou, neodborným, nebo nepřiměřeným zacházením, použitím a instalací, které jsou v rozporu s uživatelskou příručkou

- mechanickým poškozením zboží

- používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy prostředí, které je přímo prodejcem nebo výrobcem určeno

- neodbornou instalací, zacházením, obsluhou, nebo zanedbáním péče o zboží

- zboží bylo poškozeno přírodními živly nebo vyšší mocí

Vyřízení reklamace

O reklamaci rozhodujeme ihned, maximálně do tří dnů. Reklamaci včetně odstranění vady prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace.

Prodávající vydá kupujícímu spotřebiteli písemné potvrzení o tom, kdy byla reklamace uplatněna, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace je požadován; dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

Našim cílem je vyřídit reklamaci k Vaší spokojenosti.

ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

Zákazník, který nekupuje zboží v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, má dále v souladu s § 53, odst. 7 a § 54 Občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží.

Vzhledem k tomu, že v případě odstoupení se smlouva od počátku ruší, vrátí nebo nahradí dodavatel zákazníkovi a zákazník dodavateli veškerá přijatá plnění.

Preferujeme formu bankovního převodu!

Peníze Vám vrátíme na Váš bankovní účet. V případě, že trváte na vrácení formou poštovní poukázky, upozorňujeme, že vrácená částka bude ponížena o prokazatelné náklady s tímto související. Jedná se o celkové ponížení o 50,- Kč (zahrnuje cenu zaslání poštovní poukázky dle ceníku České pošty a náklady na dopravu na poštu, která není v místě sídla firmy). Děkujeme za pochopení.

Zákazník může od smlouvy odstoupit tak, že tuto skutečnost oznámí dodavateli, a to elektronicky na emailovou adresu. Pokud již zákazník zboží obdržel a převzal, tuto skutečnost oznámí dodavateli, a to elektronicky na emailovou adresu. Dodavatel bez zbytečného odkladu posoudí stav vráceného zboží. Zboží musí být doručeno nejpozději ve 14. den této lhůty pro odstoupení. Peníze budou vráceny nejpozději do 30 dnů od odstoupení od kupní smlouvy.

Je třeba si ale uvědomit, že zákazník zodpovídá za stav zboží během jeho používání a nelze pak tuto zodpovědnost samotnou převést na prodávajícího. V praxi to znamená, že při vrácení zboží by měl zákazník dbát na uvedení věci do původního stavu (očištění, zkompletování, správné zabalení, apod.). V případě, že je zboží vráceno dodavateli v jiném než neporušeném stavu, je zákazník povinen nahradit náklady související s uvedením zboží do původního stavu a vzniklou škodu na zboží. Úhrada těchto nákladů a škody proběhne tím, že kupní cena, která je dodavatelem v případě odstoupení vrácena, je o tyto náklady a škodu odpovídajícím způsobem snížena.

Právo na odstoupení od kupní smlouvy se nevztahuje na:

• na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání,

• na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal,

• na dodávku zboží, jehož charakter to vylučuje, zejména z hygienických důvodů (například kontaktní čočky nebo ušní zesilovač zvuku).

• na dodávku novin, periodik a časopisů.

Provozovatel systému:

JASPERS point s.r.o. 

Ocelkova 643/20
198 00 Praha 9
Ičo:02363526
Spisová značka: C 218768 vedená u Městského soudu v Praze
Právní forma: Společnost s ručením omezeným

1.1 Systém JASPERS

1.1.1

Provozovatel systému JASPERS je právnickou osobou, která provozuje internetový systém umožňující Uživatelům
– prodávajícím nabízet zboží k prodeji a stanovit podmínky koupě a Uživatelům
– kupujícím nabízené zboží poptávat a kupovat je.

1.1.2

Provozovatel systému zajišťuje jeho správu, údržbu a přiměřeně podporuje prodej zboží
prostřednictvím internetové reklamy a zasílání obchodních sdělení s tím,
že je oprávněno k těmto účelům publikovat nabídky Uživatelů veřejnosti,
včetně Uživatelem poskytnutých fotografií a popisu prodávaného zboží a
Uživatel dává k takovému jejich užití souhlas.
Za účelem propagace nabídek uživatelů je JASPERS oprávněno
tyto nabídky i fotografie v nich obsažené poskytnout k zveřejnění na serverech třetích osob.
Nabídky a obchodní sdělení jsou zasílány e-mailem osobám, které k tomu udělily předchozí výslovný souhlas
v souladu s příslušnými obecně závaznými právními předpisy.

1.1.3

JASPERS nenabízí vlastní zboží (s výjimkou jednorázových marketingových akcí)
a neúčastní se jakýmkoliv způsobem uzavírání kupních smluv mezi Uživateli.
1.1.4

JASPERS rovněž neprovádí kontrolu nabízeného zboží a negarantuje splnění smluv
a jiných dohod uzavřených mezi Uživateli.

1.1.5

JASPERS muže zastupovat Uživatele prodávající zboží pomoci systému
JASPERS, na základě podepsané smlouvy a plnomocný k zastupování v
prodeji, dopravě a záručním a pozáručním servisu zboží anebo služeb.

1.2.1

Celý systém JASPERS a jeho interaktivní databáze stejně jako grafická podoba internetových stránek a jejich struktura jsou autorskými díly,
k nimž vykonává veškerá majetková práva společnost JASPERS point s.r.o.
Jakékoliv užití shora uvedených jakož i dalších autorských děl JASPERS,
zejména jejich rozmnožování, rozšiřování, sdělování veřejnosti je možné pouze
s výslovným souhlasem JASPERS point s.r.o.. Užití autorských práv nebo práv k databázi
bez souhlasu JASPERS point s.r.o. je neoprávněným zásahem do autorských práv ve smyslu autorského zákona.
JASPERS point s.r.o. má v takovém případě mimo jiné nárok na to, aby se osoba,
která zasáhla do autorských práv JASPERS point s.r.o., takového jednání zdržela,
odstranila následky zásahu do práv, poskytla přiměřené zadostiučinění včetně zadostiučinění v penězích,
bezdůvodného obohacení a náhrady škody.

Uživatelé nejsou v souvislosti s používáním systému oprávněni užívat software,
skripty nebo obdobné mechanismy a opatření, které by mohly narušit funkce systému
nebo by mohly nepřiměřeně zatěžovat servery a infrastrukturu JASPERS.
Uživatelé dále nejsou oprávněni jakýmkoliv způsobem zasahovat do systému,
měnit či blokovat jeho obsah a jakýmkoliv způsobem narušovat činnost systému.

1.2.2

Obsah umístěný na internetových stránkách JASPERS popř. v databázích systému
podléhá rovněž autorskoprávní ochraně. Jeho rozmnožování
včetně rozmnožování za pomocí Robot/Crawler technologií nebo obdobných vyhledávacích mechanismů
bez výslovného souhlasu JASPERS point s.r.o. je nepřípustný.

1.2.3

Ochrannou známku JASPERS nejsou třetí osoby oprávněny užívat
v obchodním styku bez souhlasu vlastníka ochranné známky JASPERS point s.r.o.

1.2.4

Obchodování na JASPERS, je dostupné všem osobám,
splňujícím některé z následujících kritérií:
a) fyzické osoby starší 18 let za předpokladu, že jsou zaregistrovány
a mají způsobilost k právním úkonům v plném rozsahu,
b) zaregistrované právnické osoby zapsané v obchodním nebo jiném rejstříku.

1.2.5

Uživatelé, kterým byla JASPERS-em v souladu s těmito Obchodními podmínkami zrušena registrace,
nemohou na JASPERS, obchodovat, přestože splňují podmínky.

1.2.6

Uživatelé ani zájemci o uzavření Smlouvy nemají žádný právní nárok na užívání systému
nebo na uzavření Smlouvy. JASPERS si vyhrazuje právo nepovolit registraci zájemci o ni, popř. odstoupit od Smlouvy se stávajícím Uživatelem nebo omezit jeho přístup k některým službám, a to za podmínek uvedených dále v těchto Obchodních podmínkách.

1.2.7

Zakazuje se jakákoli dispozice s uživatelským účtem jiného Uživatele,
takové jednání opravňuje druhou smluvní stranu odstoupit od uzavřené kupní smlouvy pro omyl, přičemž Uživateli jednajícím v omylu vzniká nárok na náhradu škody vůči osobě,
která neoprávněně disponovala uživatelským účtem jiného Uživatele.

1.3 Omezení odpovědnosti JASPERS point s.r.o.

1.3.1

JASPERS point s.r.o. jako provozovatel systému neprodává vlastní zboží a není odpovědné za jeho případné vady. JASPERS rovněž neodpovídá za případy, kdy se ukáže, že identita registrovaného Uživatele nebyla správná.

1.3.2

JASPERS point s.r.o. jako provozovatel systému se nepodílí na obsahu nabídek,
popisu zboží, komentářů, diskusních fór či skupin vyskytujících se v rámci systému
a přístupných prostřednictvím sítě internet a za tento obsah neodpovídá.
V případě jakéhokoliv podezření z porušení právních předpisů je
JASPERS oprávněno pozastavit uživatelské účty. Při podezření ze
spáchání trestného činu JASPERS uvědomí orgány činné v trestním řízení.

1.3.3

Uživatelé berou na vědomí, že JASPERS point s.r.o. je oprávněno popř. povinno předat
osobní údaje Uživatele orgánům činným v trestním řízení, orgánům státní správy nebo poškozené osobě, pokud vyjde najevo, že Uživatel se na JASPERS, dopustil jednání,
pro které bylo zahájeno trestní nebo správní řízení nebo kterým mohl způsobit majetkovou
nebo nemajetkovou újmu třetí osobě.

1.4 Odstranění Uživatele

1.4.1

JASPERS point s.r.o. je oprávněno odstoupit od Smlouvy, popř. pozastavit účet Uživatele,
který podstatným způsobem porušil Smlouvu a tyto Obchodní podmínky, popř. právní předpisy anebo který svým jednáním poškozuje dobré jméno JASPERS point s.r.o. 
a jeho provozovatele, případně u kterého má JASPERS důvodné podezření, že má takový Uživatel v úmyslu svým jednáním způsobit třetím osobám škodu.

1.4.2

JASPERS je oprávněno odstoupit od Smlouvy zejména pro uvedení nepravdivých údajů při registraci, popř. neoznámení změn těchto údajů; obchodování způsobem naplňujícím znaky výkonu podnikatelské činnosti dle § 2 odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, aniž by si Uživatel zřídil Podnikatelský účet, zmaření transakce tím, že prodávající bez důvodu hodného zřetele nepředal vydražené zboží; 

zmaření transakce tím, že kupující bez důvodu hodného zřetele nepřevzal zboží nebo neuhradil kupní cenu;
prodej zboží, jehož vlastnosti neodpovídají těm, co byly uvedeny v popisu příslušné nabídky;
prodej zboží uvedeného v Seznamu zakázaného zboží popř. umístění takového zboží v nabídce;
spamming; vyhýbání se plnění závazků vůči JASPERS založením nového uživatelského účtu;
užívání vulgárních a hanlivých výrazů v rámci nabídek či užívání diskusního fóra;

1.4.3

Osoba, které byl pozastaven účet nebo vůči které JASPERS od Smlouvy odstoupilo,
není oprávněna se bez výslovného souhlasu JASPERS opětovně zaregistrovat jako Uživatel.

1.4.4

Vyjde-li najevo, že JASPERS od Smlouvy odstoupilo v důsledku omylu a má-li Uživatel na dalším trvání Smlouvy zájem, obnoví JASPERS účet Uživatele zdarma bez nutnosti jeho opětovné registrace.

1.4.5

Zánikem nebo zrušením této Smlouvy nezaniká právo na náhradu škody, na smluvní pokutu ani ustanovení týkající se těch práv a povinností, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po odstoupení
(zejména jde o povinnost poskytnout peněžitá plnění za plnění poskytnutá před účinností odstoupení a rozhodčí doložka).

VELICE DŮLEŽITÉ !!! VĚNUJTE POZORNOST !!!

1) Daňový doklad - paragon bude v průhledným sáčku nalepeny vedle štítků s Vaší adresou na krabicí.

2) V případě poškození zásilky, požádejte kurýra o sepsání škodového zápisu.
Škodový zápis je oprávněný dokument k uznání reklamace v případě poškození zásilky během přepravy.

3) Bez škodového zápisu neexistuje možnost reklamovat poškození zboží během přepravy,
odběrem zboží potvrzujete ze dorazilo k Vám nepoškozené přepravou a kompletní.

4) Zásilka je obvykle doručena následující pracovní den.