Obchodní podmínky

1. Obchodní podmínky


1.1. Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a je povinen se s nimi seznámit.


1.2. Prodávající dodá zboží na základě elektronické objednávky a specifikace kupujícího (objednávky doručené prostřednictvím elektronické pošty) na objednávkovém formuláři, který kupující vyplňuje při objednávce zboží. Prodávající se zavazuje, že kupujícímu dodá bezvadné zboží v souladu s platným právním řádem.


1.3. V souladu s § 53 odst. 7 Obč.Z. má kupující, který je spotřebitelem právo odstoupit od kupní smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. V takovém případě spotřebitel kontaktuje prodávajícího a písemně uvede, že odstupuje od smlouvy s uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla účtu pro vrácení peněz. V případě, že se kupující rozhodne pro odstoupení od smlouvy, platí ustanovení týkající se Odstoupení od kupní smlouvy, viz níže.


1.4. V případě, že zboží při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou, má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.


1.5. Každá objednávka je závazná (Občanský zákoník § 544–545, zákon č. 40/1964 Sb.) dle našich obchodních podmínek. Odesláním objednávky souhlasíte s našimi obchodními podmínkami.2. Platební metody


2.1. Doprava Česká republika ZDARMA!
Doprava Slovenská republika 135Kč = cca 5€

2.2. Zboží Vám doručíme přímo domů!
Při doručení Vaší objednávky zaplatíte hotově
doručovateli - Kurýr Dobirka

2.3. Odeslání Vaší objednávky
Pozorně vyplňte Vaše kontaktní údaje, zkontrolujte si, zda-li odpovídá typ, množství a cena Vámi vybraného zboží a zda jste zadali email a telefonní číslo pro kontakt s Vámi.
V případě, že jsou všechny údaje vyplněny správně, bude objednávka odeslána.


2.4. Potvrzení Vaší objednávky
Na Vámi zadanou emailovou adresu Vám bude doručeno automatické potvrzení přijetí objednávky do systému s její celkovou rekapitulací, popřípadě s informacemi o platbě objednávky. Toto potvrzení se posílá pouze v pracovní době operátorek. Pokud byste nalezli jakoukoliv nesrovnalost, obratem nás prosím informujte, abychom mohli před odesláním Vaši objednávku opravit.

Jsme tu pro Vás!
V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat! Naše ochotné operátorky jsou připraveny pomoci Vám s výběrem zboží a realizací nákupu.2.5. Dodací lhůta
Dodací lhůta se zpravidla řídí údajem uvedeným u objednávky. Ve vyjímečných případech se ovšem může stát, že vybrané zboží není skladem. Tato situace může vzniknout v důsledku většího množství skladových prostor a zpožděné aktualizace databáze. V případě takovéto situace Vás budeme kontaktovat ohledně doby dodání Vašeho zboží.3. Ochrana osobních dat
Evidované údaje zákazníků jsou výhradně použity pro konkrétní obchodní případ - nákup zboží v tomto obchodě, a zasíláním informačních zpráv s novinkami, akcemi a speciálními nabídkami. Evidované údaje nejsou žádným způsobem poskytovány třetí straně.


3.1. Používáním tohoto internetového obchodu souhlasíte se shromažďováním a používáním informací o vás a vašich nákupech za výše stanovených podmínek.
Zákony a předpisy: - zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů


4. REKLAMAČNÍ ŘÁD
V našem internetovém obchodě poskytujeme stejné podmínky pro uplatňování reklamací v souladu s platným zněním Občanského zákoníku č. 40/1964 Sb. a Zákona č. 634/1992 Sb., O ochraně spotřebitele.5. Záruční doba
Pro kupujícího spotřebitele (nikoliv podnikatele, tedy nákup na IČO) poskytujeme záruku v době 2 roky, pokud není uvedena doba delší. Pro podnikatele není záruční doba určována Občanským zákoníkem, ale stanovuje ji konkrétní dovozce do ČR nebo výrobce. Pro podnikatele, tedy nákup na IČO poskytujeme záruku v době 1 rok. Podmínky pro uzavřenou kupní smlouvu s podnikatelem se pak řídí Obchodním zákoníkem. Jako záruční list slouží Daňový doklad - paragon. Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí zboží kupujícím. Na baterie se vztahuje záruční doba v trvání 24 měsíců, stejně jako na jakékoli jiné spotřební zboží. Záruční dobu ovšem nelze zaměňovat za životnost výrobku. Životnost baterie je 6 měsíců.Životnost gelových akumulátoru je 6 měsíců. Životnost akumulátoru je 6 měsíců.


6. VELICE DŮLEŽITÉ VĚNUJTE POZORNOST

6.1. Daňový doklad - paragon bude v průhledným sáčku nalepeny vedle štítků s Vaší adresou na krabicí.

6.2. V případě poškození zásilky, požádejte kurýra o sepsání škodového zápisu.
Škodový zápis je oprávněný dokument k uznání reklamace v případě poškození zásilky během přepravy.

6.3. Bez škodového zápisu neexistuje možnost reklamovat poškození zboží během přepravy,
odběrem zboží potvrzujete ze dorazilo k Vám nepoškozené přepravou a kompletní.

6.4. Zásilka je obvykle doručena následující pracovní den.


7. Reklamace


7.1. Za všech okolností se snažíme vyjít spotřebiteli vstříc. V případě, že spotřebitel objeví na zakoupeném zboží v průběhu záruční lhůty vadu, má právo na reklamaci.
Pokud se rozhodnete zboží reklamovat, nejlepší cestou je nejdříve nás kontaktovat telefonnícky. Využít můžete také náš email.


7.2. Zásilka zboží k reklamaci musí vždy obsahovat (pokud se s prodávajícím nedohodnete jinak):

- reklamované zboží

- kompletní příslušenství dodávané spolu se zbožím

- originál Paragon - daňový doklad

- průvodní dopis, kde uvedete důvod zaslání zboží a přesný popis všech vad


7.3. Velmi doporučujeme zboží zasílat v originálním obalu nebo vyhovujícím přepravním obalu, protože dodavatel neručí za případné mechanické poškození před přijetím zboží. Jestliže zašlete zpět zboží v jiném než originálním obalu a následné poslání zboží k Vám bude vyžadovat další zabalení a zabezpečení zboží, máme nárok na náhradu skutečně vynaložených nákladů. Tato situace bude vždy individuálně vyhodnocena.


7.4. K reklamaci posílejte zboží vyčištěné, zbavené všech nečistot a hygienicky nezávadné.


7.5. Zboží zaslané na dobírku, anebo na sídlo naší firmy nebude v žádném případě přijato!


7.6. V případě oprávněné reklamace má zákazník právo na náhradu poštovného v nejnižší nutné výši k bezpečnému doručení. Toto je nutno doložit platným dokladem (nejčastěji podací lístek). Platným dokladem znamená, že tento doklad musí být vystaven na kupujícího a se stejným číslem zásilky, jako je uvedeno na štítku zásilky.


7.7. V případě neoprávněné reklamace nemá spotřebitel nárok na náhradu svých nákladů spojených s vyřízením reklamace. Prodávající totiž ve prospěch kupujícího vykoná práci, ke které není povinen.8. Rozpor s kupní smlouvou8.1. V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou ("rozpor s kupní smlouvou"), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.


8.2. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.


8.3. Záruka se nevztahuje na tyto případy:

- běžné opotřebení zboží (nebo jeho dílů) způsobené používáním

- vady vzniklé použitím nesprávného nebo vadného programového vybavení, nesprávného spotřebního materiálu, ani na případné škody v důsledku toho vzniklé

- na závady vzniklé špatnou obsluhou, neodborným, nebo nepřiměřeným zacházením, použitím a instalací, které jsou v rozporu s uživatelskou příručkou

- mechanickým poškozením zboží

- používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy prostředí, které je přímo prodejcem nebo výrobcem určeno

- neodbornou instalací, zacházením, obsluhou, nebo zanedbáním péče o zboží

- zboží bylo poškozeno přírodními živly nebo vyšší mocí9. Vyřízení reklamace9.1. O reklamaci rozhodujeme ihned, maximálně do tří dnů. Reklamaci včetně odstranění vady prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace.

9.2. Prodávající vydá kupujícímu spotřebiteli písemné potvrzení o tom, kdy byla reklamace uplatněna, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace je požadován; dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.
Našim cílem je vyřídit reklamaci k Vaší spokojenosti.10. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY10.1. Zákazník, který nekupuje zboží v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, má dále v souladu s § 53, odst. 7 a § 54 Občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží.
Vzhledem k tomu, že v případě odstoupení se smlouva od počátku ruší, vrátí nebo nahradí dodavatel zákazníkovi a zákazník dodavateli veškerá přijatá plnění.10.2. Preferujeme formu bankovního převodu!
Peníze Vám vrátíme na Váš bankovní účet. V případě, že trváte na vrácení formou poštovní poukázky, upozorňujeme, že vrácená částka bude ponížena o prokazatelné náklady s tímto související. Jedná se o celkové ponížení o 100,- Kč (zahrnuje cenu zaslání poštovní poukázky dle ceníku České pošty a náklady na dopravu na poštu, která není v místě sídla firmy). Děkujeme za pochopení.


10.2. Zákazník může od smlouvy odstoupit tak, že tuto skutečnost oznámí dodavateli, a to elektronicky na emailovou adresu. Pokud již zákazník zboží obdržel a převzal, tuto skutečnost oznámí dodavateli, a to elektronicky na emailovou adresu. Dodavatel bez zbytečného odkladu posoudí stav vráceného zboží. Zboží musí být doručeno nejpozději ve 14. den této lhůty pro odstoupení. Peníze budou vráceny nejpozději do 30 dnů od odstoupení od kupní smlouvy.


10.3. Je třeba si ale uvědomit, že zákazník zodpovídá za stav zboží během jeho používání a nelze pak tuto zodpovědnost samotnou převést na prodávajícího. V praxi to znamená, že při vrácení zboží by měl zákazník dbát na uvedení věci do původního stavu (očištění, zkompletování, správné zabalení, apod.). V případě, že je zboží vráceno dodavateli v jiném než neporušeném stavu, je zákazník povinen nahradit náklady související s uvedením zboží do původního stavu a vzniklou škodu na zboží. Úhrada těchto nákladů a škody proběhne tím, že kupní cena, která je dodavatelem v případě odstoupení vrácena, je o tyto náklady a škodu odpovídajícím způsobem snížena.


10.4. Právo na odstoupení od kupní smlouvy se nevztahuje na:


• na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání,

• na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal,

• na dodávku zboží, jehož charakter to vylučuje, zejména z hygienických důvodů (například kontaktní čočky nebo ušní zesilovač zvuku).

• na dodávku novin, periodik a časopisů.


Provozovatel systému:
Fiedor sp. z o.o.
57-410 Ścinawka Średnia
Mickiewicza 21
POLAND

Právní forma: Společnost s ručením omezeným